21026_TH_01_cand-header.jpg

יום פתוח מכללת תל-חי

09:00-17:00

11.2.2021

פגישות אישיות
פגישות קבוצתיות

לכניסה לפגישה

תואר שני- M.teach והסבת אקדמאים

החוגים שלנו

הפקולטה למדעי החברה והרוח

למידע על החוג

תואר שני- M.teach והסבת אקדמאים

הפקולטה למדעים וטכנולוגיה

למידע על החוג

תואר שני- M.teach והסבת אקדמאים

תואר שני

למידע על החוג

תואר שני- M.teach והסבת אקדמאים

  • facebook (1)
  • youtube (1)
  • ins (1)

טל. 9827*

גרסה V02.02 הבאה V02.03

ת.ד. גליל עליון

© 2020 כל הזכויות שמורות המכללה האקדמית תל-חי