פאנל ניהול מבחנים
עריכת / הוספת מבחן לקורס
טעינת אקסל מבחנים

משתמשים

שירותי אב מנהל

שירותי קורסים

קורסים

התראות בקובץ

התראות בחיפוש

עדכון פרטי משתמש

שם משפחה

מייל

שם פרטי

תז

התראת עדכון

התראות בקובץ

התראות בחיפוש

עדכון פרטי קורס

שם הקורס

מייל

מספר מזהה קורס

תז

התראת עדכון

  • facebook (1)
  • youtube (1)
  • ins (1)

טל. 9827*

גרסה V02.02 הבאה V02.03

ת.ד. גליל עליון

© 2020 כל הזכויות שמורות המכללה האקדמית תל-חי