פאנל ניהול מבחנים
עריכת / הוספת מבחן לקורס
קורס נבחר
שם קורס
מזהה קורס
טעינת אקסל מבחנים
create exam

משתמשים

שירותי אב מנהל

שירותי קורסים

קורסים

התראות בקובץ

עדכן ובדוק
טען רשימת קורסים מקובץ
ייצא קובץ תבנית

התראות בחיפוש

זמן
שמות המרצים
שם הקורס
מזהה קורס

עדכון פרטי קורס

מספר מזהה קורס

שם הקורס

מייל

עדכן
בטל

תז

מחק משתמש

התראת עדכון

התראות בקובץ

עדכן ובדוק
טען רשימת סטודנטים מקובץ
ייצא קובץ תבנית

התראות בחיפוש

סוג משתמש
מייל
תז
שם משפחה
שם פרטי

עדכון פרטי משתמש

שם משפחה

מייל

עדכן
בטל

שם פרטי

תז

מחק משתמש

התראת עדכון

פניות סגל